Сигурност

Сигурността на Вашите данни и поверителността на Вашата информация са наш приоритет. Ние сме взели множество стъпки, за да осигурим, че Вашата и на клиентите Ви информацията е сигурна и достъпна само за упълномощени лица.

Аутентикация и пароли

  • Използваме bcrypt алгоритъм за хеширане на паролите, който е един от най-сигурните методи за съхранение на Вашите пароли в криптиран вид, което ги прави недостъпни за всеки, дори и за нас.

Съхранение на данни

  • Всички файлове са съхранени в Amazon Web Services (AWS) S3, което е едно от най-надеждните облачни решения за съхранение на данни в света.
  • По подразбиране, AWS S3 използва собствен алгоритъм за криптиране на страната на сървъра (SSE-S3) за допълнителна защита на Вашите файлове.
  • Публичният достъп до всички файлове е забранен чрез конфигурационни настройки на AWS S3.

Превенция и временни мерки

  • За да се предотврати неоторизиран достъп, функционалността на приложението пази линк до всеки зареден документ само за 1 минута.

Допълнителни мерки за сигурност

  • Използване на HTTPS за шифрована връзка между клиента и сървъра.
  • Постоянно мониторинг и аудит на системите и архитектурата на сигурност.
  • Регулярно обновление на софтуера и хардуера, за да се осигури, че всички системи са актуални и са защитени от известни уязвимости.

С всички тези мерки, можем уверено да твърдим, че Вашите данни и лична информация са максимално защитени. Нашата инфраструктура и методики за сигурност са на най-високо ниво, което прави малко вероятно злонамерен достъп да наруши системите ни.

databaserocketlayers