Възможност за изтриване на служител

Гъвкавост в управлението: Изтрийте служител, когато е необходимо, без никакви затруднения.

databaserocketlayers